Schooltijden

      

  Het vakantierooster voor schooljaar 2018 - 2019 ziet er als volgt uit.

  

20 augustus 2018 1e schooldag
20 augustus vrije middag vanaf 12 uur
24 augustus vrije middag vanaf 12 uur
13 - 22 oktober 2018 herfstvakantie (ook maandag vrij)
6 december 2018 school start om 9.30 uur
21 december 2018 vrije middag vanaf 12 uur
22 december - 6 januari 2019 kerstvakantie
8 februari 2019 vrije dag kinderen
1 maart 2019 vrije middag vanaf 12 uur
2 - 10 maart 2019 carnavalsvakantie
15 maart  staking onderwijs
27 maart 2019 vrije dag leerlingen
20 april - 5 mei 2019 meivakantie
30 mei - 10 juni 2019 vakantie kinderen
5 juli 2019 vrije middag vanaf 12 uur
6 juli - 18 augustus 2019 zomervakantie

 

 

 

De schooltijden voor schooljaar 2018 - 2019 zijn:

 

maandag

8.40 uur- 14.45 uur

inloop vanaf 8.30 uur

dinsdag

8.40 uur- 14.45 uur

inloop vanaf 8.30 uur

woensdag

8.40 uur- 12.20 uur

inloop vanaf 8.30 uur

donderdag

8.40 uur- 14.45 uur

inloop vanaf 8.30 uur

vrijdag

8.40 uur- 14.45 uur

inloop vanaf 8.30 uur


Hiermee voldoet de school aan het door de GMR van Salto vastgestelde 25-uurs rooster.