Schooltijden

      

  Het vakantierooster voor schooljaar 2018 - 2019 ziet er als volgt uit.

  

20 augustus 2018 1e schooldag
20 augustus vrije middag vanaf 12 uur
24 augustus vrije middag vanaf 12 uur
13 - 22 oktober 2018 herfstvakantie (ook maandag vrij)
6 december 2018 school start om 9.30 uur
21 december 2018 vrije middag vanaf 12 uur
22 december - 6 januari 2019 kerstvakantie
8 februari 2019 vrije dag kinderen
1 maart 2019 vrije middag vanaf 12 uur
2 - 10 maart 2019 carnavalsvakantie
15 maart  staking onderwijs
27 maart 2019 vrije dag leerlingen
20 april - 5 mei 2019 meivakantie
30 mei - 10 juni 2019 vakantie kinderen
5 juli 2019 vrije middag vanaf 12 uur
6 juli - 18 augustus 2019 zomervakantie

 

 

Het vakantierooster voor schooljaar 2019 - 2020 ziet er als volgt uit.

   

19 augustus 2019 1e schooldag. 
19 augustus 2019 Vrije middag vanaf 12 uur
23 augustus 2019 Vrije middag vanaf 12 uur
11 oktober 2019 Vrije middag vanaf 12 uur
14 - 18 oktober 2019 Herfstvakantie 
6 december 2019 Vrije dag
23 december - 3 januari 2020 Kerstvakantie
5 februari 2020 Vrije dag
21 februari 2020 Vrije middag vanaf 12 uur
24 - 28 februari 2020 Voorjaarsvakantie
26 maart 2020 Vrije dag
13 april 2020 2e Paasdag
27 april - 8 mei 2020 Meivakantie
21+ 22 mei 2020 Hemelvaart
1 - 5 juni 2020 Pinkstervakantie 
10 juli 2020 Vrije middag vanaf 12 uur
13 juli - 21 augustus 2020 Zomervakantie

 

 

 

 

 

 

De schooltijden voor schooljaar 2018 - 2019 zijn:

 

maandag

8.40 uur- 14.45 uur

inloop vanaf 8.30 uur

dinsdag

8.40 uur- 14.45 uur

inloop vanaf 8.30 uur

woensdag

8.40 uur- 12.20 uur

inloop vanaf 8.30 uur

donderdag

8.40 uur- 14.45 uur

inloop vanaf 8.30 uur

vrijdag

8.40 uur- 14.45 uur

inloop vanaf 8.30 uur


Hiermee voldoet de school aan het door de GMR van Salto vastgestelde 25-uurs rooster.